shipping worldwide
0,00 

Warunki ogólne

1. Postanowienia wstępne
i. Niniejsze Warunki definiują relację między naszą firmą SALT AND CHECKER doo, Zagreb, Trpinjska 9, OIB 59913190453, jako Sprzedawcą i Dostawcą usług sklepu internetowego na www.saltandchecker.hr a Panią/Panem, naszym klientem, który zawiera z nami umowę kupna-sprzedaży.
ii. Stosujemy identyczne podejście do naszych klientów i zapewniamy im takie same korzyści, niezależnie od tego, czy są naszymi klientami, czy nie. Dlatego niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich naszych klientów.
iii. Niniejsze Warunki dotyczą przede wszystkim zakupu towarów w naszym sklepie internetowym.

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży
i. Umowę kupna-sprzedaży może Pan/Pani zawrzeć zdalnie za pośrednictwem sklepu internetowego
ii. Umowa kupna – sprzedaży zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia i przesłanie zamówienia na stronie internetowej. Przyjęcie zamówienia potwierdzimy e-mailem.
iii. Dostarczamy produkty w zamówionej i dostępnej ilości. W szczególnych przypadkach (szczególnie w przypadku rabatu lub wyprzedaży) mamy prawo określić maksymalną ilość towaru, jaką możemy dostarczyć.

3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny
i. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konsumentów ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną w terminie 14 dni od doręczenia towaru bez podania przyczyny. Termin 14 dni zaczyna upływać od momentu przekazania w posiadanie towaru będącego przedmiotem umowy Panu/Pani lub wskazanej przez Pana/Panią osobie trzeciej nie będącej przewoźnikiem.
ii. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa, należy powiadomić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w wyznaczonym terminie. Najlepszym sposobem jest wysłanie informacji o tej decyzji na adres [email protected]
Egzemplarz formularza jednostronnego rozwiązania umowy można wypełnić tutaj i przesłać drogą elektroniczną.
Bezzwłocznie prześlemy Państwu drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o jednostronnym rozwiązaniu umowy.
iii. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani odstąpić od umowy, zwrócimy Państwu należność za towar. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru przysługuje Państwu zwrot kosztów dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy. Powyższe środki zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia. Jednak zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów zwrócimy zapłatę dopiero po zwrocie towaru do nas, tj. po przedstawieniu nam dowodu odesłania towaru, jeżeli zostaliśmy powiadomieni przed otrzymaniem towaru. Sposób zwrotów środków finansowych zależy od wybranego wcześniej sposobu płatności. W przypadku wyrażenia zgody na inny sposób zwrotu wpłaconej kwoty, nie poniosą Państwo żadnych kosztów w związku ze zwrotem.
iv. Produkty należy wysłać niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres: Salt and checker d.o.o., Trpinjska 9, 10 000 Zagrzeb. Sami ponoszą Państwo koszty zwrotu towaru.
v. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem, ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie pomniejszenie wartości towaru powstałe w skutek niepoprawnego korzystania z towaru, niezgodnego z jego charakterem, cechami i funkcjami (np. jeśli maseczka zostanie założona na twarz i/lub zostanie zdjęta osłona higieniczna). Należy również pamiętać, że nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli towar jest wyprodukowany w oparciu o Pana/Pani specjalnymi życzeniami lub jest spersonalizowanym towarem (np. opakowanie ze spersonalizowaną dedykacją) oraz towarem, który nie nadaje się do zwrotu ze względów higienicznych, kiedy towar był wyjęty z opakowania.

4. Reklamacje (reklamacja pisemna)
i. W przypadku stwierdzenia wady towaru po dostawie, w ramach rekompensaty sprzedawca wyśle nowy identyczny produkt w ramach rekompensaty.
ii. Ponosimy odpowiedzialność za wady towaru, jeżeli wystąpią one w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru lub do upływu terminu ważności towaru.
iii. Towar uważa się za wadliwy w szczególności, gdy nie posiada podstawowych lub opisanych cech, nie spełnia swojego przeznaczenia, nie spełnia wymogów prawnych lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Należy pamiętać, że zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony towar nie może być uznana za wadę produktu. Ponadto wada dotycząca prezentów i innych bezpłatnych produktów, które wysyłamy poza zakresem zamówienia, nie jest uznawana za wadę. Zdjęcia produktów w naszym sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego przedstawienia właściwości towaru (np. opakowanie może się różnić z powodu zmian wprowadzonych przez producenta).
iv. Prosimy o wysłanie nam swojej pisemnej reklamacji na adres e-mail [email protected] w formularzu, który można pobrać tutaj, a my bezzwłocznie potwierdzimy otrzymanie reklamacji. Prosimy o podanie w formularzu rodzaju błędu, dołączenie fotografii, które wyraźnie wskazują na wadę produktu i określenie sposobu zgłaszania błędu. Reklamowany towar należy przesłać na adres Salt and checker d.o.o., Trpinjska 9, 10 000 Zagrzeb wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
v. O przebiegu samej reklamacji, w szczególności o jej przyjęciu, akceptacji lub odrzuceniu, poinformujemy Pana/Panią drogą mailową.
vi. Niezwłocznie podejmiemy decyzję w sprawie reklamacji. Jesteśmy zobowiązani ustosunkować się do otrzymanej reklamacji w ciągu 15 dni. W przeciwnym razie macie Państwo prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Konieczne jest zapewnienie pełnej współpracy z Państwa strony, abyśmy mogli dotrzymać powyższego terminu.
vii. W przypadku, gdy pisemna reklamacja jest uzasadniona i w przypadku zwrotu towaru, my ponosimy koszty zwrotu.

5. Sposoby płatności i dostawy
i. Umożliwiamy wybór sposobu płatności i dostawy spośród oferowanych przez nas opcji. W ostatnim kroku procesu zamówienia zostanie skalkulowany wybrany koszt wysyłki oraz kwota całkowitej ceny zamówienia.
ii. Obecnie oferujemy następujące metody płatności i dostawy:
– płatność za pobraniem
– wpłata na rachunek bankowy sprzedającego (bankowość internetowa, dowód wpłaty)
– płatność przez Paypal (Mastercard, Visa, Diners, JCB),
– dostawa realizowana jest przez zewnętrznych partnerów zgodnie z ich warunkami dostawy, które można sprawdzić na ich stronach internetowych.
iii. W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnej dostawy towarów.

6. Inne
i. Naszym klientom zapewniamy różne rabaty i upominki, a także różnego rodzaju bony (kupony). Korzystanie z nich regulują zasady, o których każdorazowo informujemy klienta. O ile nie zaznaczono inaczej, każdy kupon rabatowy lub upominkowy można zrealizować raz i tylko jeden kupon tego samego rodzaju może być zrealizowany w momencie zakupu. O ile nie zaznaczono inaczej, rabaty nie łączą się. W przypadku, gdy wartość bonu upominkowego jest wyższa niż wartość całkowitego zakupu, różnica nie zostanie ani przeniesiona na nowy bon, ani zwrócona.

7. Podstawowe informacje
i. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu faktury. Fakturę z zamówionymi produktami dostarczymy na Państwa adres. Na Pana/Pani życzenie możemy dostarczyć fakturę na adres e-mailowy.
ii. Umowa zostanie zawarta w Republice Chorwacji i podlega przepisom Republiki Chorwacji
iii. Wszystkie podane ceny, w tym ceny obniżone, obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
iv. Niniejsze Warunki te możemy w każdej chwili zmienić i wchodzą one w życie z dniem publikacji na naszej stronie internetowej i od tego momentu mają zastosowanie do wszystkich zawieranych umów. Nie jesteśmy zobowiązani do informowania nikogo o ogłoszeniu zmian warunków.

Kasy 0 product(s)
Twój koszyk jest pusty.
Calculate Shipping