Podaci tvrtke

Antikvarijat Bono d.o.o. za trgovinu i usluge
Petrinjska ulica 83, 10 000 Zagreb
OIB: 75499949435
Matični broj: 5509025
Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska ulica 59, Zagreb
Ž-RN/IBAN: HR5024840081135237203
SWIFT: RZBHHR2X
Direktor: Mislav Križan
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: 00385 1 4921 830
E-mail: [email protected]
Radno vrijeme (ako nema napomene na naslovnici):
PONEDJELJAK-PETAK 10:00-18:00
SUBOTA 10:00-14:00

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja, nejasnoće i informacije možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme.

    Pristajem da Antikvarijat Bono prikuplja, pohranjuje, koristi i obrađuje moje osobne podatke koji su ovdje učinjeni dostupnim, isključivo u svrhu pružanja adekvatnog odgovora te izjavljujem da sam upoznat/a sa svim pravima koja proizlaze iz zaštite osobnih podataka, a osobito s pravom na povlačenje pristanaka u svako doba. Stavljam na znanje da se u ostvarenju svojih prava imam pravo obratiti Antikvarijat Bono, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, da Antikvarijat Bono trajno briše zaprimljene osobne podatke odmah po prestanku svrhe daljnje komunikacije, te da sam upoznat s Politikom zaštite osobnih podataka Antikvarijat Bono.