shipping worldwide
0,00 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
i. Prostřednictvím těchto obchodních podmínek definujeme vztah mezi naší společností SALT AND CHECKER d.o.o., Záhřeb, Trpinjska 9, osobní identifikační číslo (OIB) 59913190453, coby prodejcem a poskytovatelem služeb internetového obchodu na webové stránce www.saltandchecker.hr, a Vámi, našimi zákazníky, kteří s námi uzavíráte kupní smlouvu.
ii. Vůči našim zákazníkům uplatňujeme identický přístup a poskytujeme jim stejné výhody, bez ohledu na to, zda jsou našimi uživateli či nikoli. Proto se tyto Obchodní podmínky vztahují na všechny naše zákazníky.
iii. Tyto Obchodní podmínky se především týkají nákupu zboží v našem internetovém obchodě.

2. Uzavírání kupní smlouvy
i. Kupní smlouvu lze uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu.
ii. V případě uzavření smlouvy na dálku se samotným objednáním a zasláním objednávky provedené na webové stránce uzavírá kupní smlouva. My vám přijetí objednávky potvrdíme elektronickou poštou.
iii. Výrobky doručujeme v objednaném a dostupném množství. Ve specifických případech (zejména v případě slev nebo výprodejů) máme právo určit maximální množství, jaké můžeme doručit.

3. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
i. Podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo odstoupit od elektronicky uzavřené smlouvy do 14 dnů od doručení zboží, a to bez udání důvodu. Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy bylo zboží, jež je předmětem zmíněné smlouvy, předáno vám nebo jiné vámi určené třetí straně, jež není přepravcem.
ii. Pokud si toto právo přejete využít, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat ve stanovené lhůtě. Nejlepším způsobem je odeslání takového rozhodnutí na e-mailovou adresu [email protected].
Formulář pro jednostranné vypovězení smlouvy, který najdete na naší webové stránce, můžete elektronicky vyplnit a poslat zde.
Potvrzení o přijetí oznámení o jednostranném vypovězení smlouvy vám neprodleně zašleme prostřednictvím e-mailu.
iii. Pokud se rozhodnete smlouvu vypovědět, uhradíme vám kupní cenu daného zboží. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží máte také nárok na vrácení nákladů na dopravu ve výši rovnající se nejlevnějšímu nabídnutému způsobu doručení. Výše uvedené prostředky vám budou vráceny bez prodlení, nejpozději do 14 dnů ode dne vypovězení smlouvy. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele vám však uhrazené prostředky budou vráceny až poté, co nám bude dané zboží vráceno, tj. poté, co nám doručíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět (tedy v případě, že bychom o tom byli informováni ještě před přijetím daného zboží). Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jakým jste provedli platbu. V případě, že budete souhlasit s jiným způsobem vrácení uhrazené částky, neponesete v souvislosti s vrácením žádné náklady.
iv. Výrobky je třeba bez odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne vypovězení smlouvy, zaslat na adresu: Salt and checker d.o.o., Trpinjska 9, 10 000 Záhřeb. Náklady na vrácení zboží nesete sami.
v. Mějte na vědomí, že ze zákona odpovídáte za jakékoli poškození zboží v důsledku toho, že s ním budete zacházet jiným způsobem než tím, který je nutný k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkcemi zboží (například pokud si roušku nasadíte na obličej a/nebo otevřete hygienický obal). Mějte také na paměti, že nemáte právo odstoupit od smlouvy, pokud je zboží vyrobeno v souladu s vašimi požadavky, nebo pokud se jedná o zboží uzpůsobené vašim potřebám či zboží vyrobené na míru (například balení s individuálním věnováním), stejně tak o zboží, jež se z hygienických důvodů k vracení nehodí (je-li vyjmuto z obalu).

4. Reklamace (písemná námitka)
i. Odhalíte-li chybu u výrobku po jeho dodání, zašle vám prodávající jako náhradu nový produkt shodný s tím, který byl objednán.
ii. Přebíráme odpovědnost za vady zboží, jež se vyskytnou do dvou let od dodání zboží, tj. do data vypršení data spotřeby výrobku.
iii. Zboží je považováno za vadné, zejména pokud nemá obvyklé nebo popsané vlastnosti, neslouží svému účelu, nesplňuje zákonné požadavky, nebo pokud není dodáno v dohodnutém množství. Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost nebo alergickou reakci na dodané zboží nelze považovat za vadu výrobku. Za chyby nelze považovat ani nedostatky u dárků a dalších bezplatných produktů, které zasíláme mimo rozsah vaší objednávky. Obrázky produktů umístěné v našem internetovém obchodě jsou pouze ilustrační a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (například balení se může lišit v důsledku změn provedených výrobcem).
iv. Svoji písemnou stížnost nám zašlete na e-mailovou adresu [email protected], a to na formuláři, který si můžete stáhnout zde. Přijetí stížnosti vám obratem potvrdíme. Na formuláři uveďte, o jakou závadu se jedná, připojte příslušné fotografie, které jasně zobrazují chybu produktu, a popište, jakým způsobem se chyba projevuje. Reklamované zboží zašlete spolu s vyplněným reklamačním formulářem na adresu Salt & checker d.o.o., Trpinjska 9, 10 000 Záhřeb.
v. O průběhu samotné reklamace, zejména v souvislosti s jejím doručením, přijetím nebo zamítnutím, vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
vi. O stížnosti rozhodneme bez prodlení. Na obdrženou stížnost jsme povinni reagovat do 15 dnů. V opačném případě budete mít právo odstoupit od kupní smlouvy. Abychom mohli dodržet výše uvedenou lhůtu, je nutné zajistit plnou spolupráci z vaší strany.
vii. V případě, že je písemná reklamace oprávněná a v případě vrácení zboží neseme náklady na vrácení my.

5. Způsoby úhrady a dopravy
i. Způsob úhrady a dopravy si můžete zvolit z možností, které nabízíme. V posledním kroku objednávky budou vyúčtovány náklady na dopravu, které jste si vybrali, a také částka celkové ceny objednávky.
ii. Způsoby úhrady a dopravy, které momentálně nabízíme, jsou následující:
– úhrada dobírkou dopravci při převzetí zboží,
– úhrada na transakční účet prodávajícího (internetové bankovnictví, složenka),
– úhrada prostřednictvím služby PayPal (Mastercard, Visa, Diners, JCB),
– doprava je prováděna prostřednictvím externích partnerů v souladu s jejich dodacími podmínkami, do kterých můžete nahlédnout na jejich webových stránkách.
iii. V určitých případech si vyhrazujeme právo na dopravu zboží bez poplatku.6. Různé
i. Našim zákazníkům poskytujeme různé slevy a dárky stejně jako i různé poukazy (kupóny). Jejich používání se řídí pravidly, o kterých v každém jednotlivém případě zákazníka předem informujeme. Není-li uvedeno jinak, lze každou slevu nebo dárkový poukaz uplatnit pouze jednou a při nákupu je možné uplatnit pouze jeden poukaz stejného typu. Není-li uvedeno jinak, slevy nelze kombinovat. V případě, že je hodnota dárkového poukazu vyšší než hodnota celkového nákupu, daný rozdíl nebude převeden na nový poukaz stejně jako nebude vrácena nevyužitá částka.

7. Základní informace
i. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu fakturu. Faktura s objednanými produkty vám bude doručena na vaši adresu. Na vaši žádost vám může být faktura doručena na vaši e-mailovou adresu.
ii. Smlouva je uzavírána v Chorvatské republice a vztahuje se na ni právo Chorvatské republiky.
iii. Všechny uvedené ceny, včetně zlevněných, platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.
iv. Tyto podmínky mohou být kdykoli změněny, vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na našich webových stránkách a od tohoto okamžiku se vztahují na všechny uzavřené smlouvy. O oznámení změny podmínek nejsme povinni nikoho zvlášť informovat.

Nákupního košíku 0 product(s)
Košík je prázdný.
Calculate Shipping