shipping worldwide
0,00 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tato pravidla určují a upravují způsob, jakým Prodávající používá a chrání všechny informace, které mu jeho zákazníci poskytují při používání webové stránky www.saltandchecker.hr.

Osobní údaj je jakákoli informace týkající se konkrétní fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby. Za osobní údaje jsou konkrétně považovány všechny údaje, jež určují totožnost zákazníka (například jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště atd.).

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoli jednání nebo soubor jednání prováděných s osobními údaji, ať už automatickými prostředky, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, ukládání, přizpůsobování či upravování, stahování, kontrola, používání, odhalování prostřednictvím přenosu, zveřejňování nebo jiné zpřístupňování, třídění či kombinování, blokování, mazání nebo ničení a provádění logických, matematických a dalších operací s danými údaji.

Registrací na webové stránce www.saltandchecker.hr, nákupem jako host, nebo pouhou návštěvou stránky dává kupující souhlas s tím, aby Prodávající zpracoval jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři stejně jako údaje o objednávkách, údaje dostupné během úhrady a další údaje. Stejné údaje jsou využívána za účelem uzavření smlouvy a za účelem seznámení prodávajícího s nákupními zvyklostmi kupujících, jakož i pro informační účely a účely propagace služeb a produktů prodávajícího (posledně zmíněné platí v případě, že k tomu dal kupující souhlas).

Prodávající se zavazuje chránit soukromí osobních údajů všech Kupujících a bude s nimi nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo jinými příslušnými předpisy. Všechny výše uvedené osobní údaje nesmí být Prodávajícím použity ani poskytnuty třetím osobám bez oprávnění, s výjimkou případů, kdy to zvláštní zákon umožňuje, nebo je to nezbytné pro účely plnění smlouvy. Všichni zaměstnanci Prodávajícího jsou stejně jako jeho obchodní partneři odpovědní za dodržování zásad ochrany soukromí.

V případě, že si Kupující nepřeje, aby Prodávající nadále jakýmkoli způsobem zpracovával jeho údaje a vyžaduje jejich vymazání, musí o tom Prodávajícího informovat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu elektronické pošty [email protected].

Webová stránka www.saltandchecker.hr používá programy cookie jako identifikátory relace, tj. cookie obsahující tzv. session id, aby bylo zajištěno, že během relace internetový obchod rozpozná a zapamatuje si prohlížeč (browser) zákazníka, a tím i zákazníka, a tak mu umožní provést nákup.

Aby byla návštěva této webové stránky co možná nejpříjemnější, nejfunkčnější a nejpraktičtější, ukládá tato webová stránka do vašeho počítače určité množství informací, takzvaných cookies. Ty slouží k tomu, aby daná webová stránka fungovala optimálně a aby se tak zlepšil váš zážitek z prohlížení a užívání stránky. Návštěvou a používáním této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie, které lze také blokovat. Poté budete moct i nadále web prohlížet, nicméně některé z jeho možností pro vás nebudou dostupné.

Co je to cookie?
Soubory cookie jsou části informací uložených ve vašem počítači, mobilním telefonu nebo tabletu, jež mohou být doručovány přímo webovou stránkou, které navštívíte (soubory cookie první strany) nebo ve spolupráci a pro potřeby webových stránek třetích stran (cookies třetích stran). Soubory cookie zpravidla ukládají vaše nastavení, nastavení webových stránek atd. Poté, co danou webovou stránku znovu otevřete, váš internetový prohlížeč odešle zpět soubory cookie, které této webové stránce patří. To dané stránce umožní zobrazit informace uzpůsobené vašim potřebám. Soubory cookie mohou obsahovat širokou škálu informací, včetně některých osobních údajů. Takové informace mohou být uloženy pouze v případě, že to vy dovolíte. Samotná webová stránka nemůže získat přístup k informacím, u kterých jste jí to nedovolili a stejně tak nemůže získat přístup ani k žádným jiným souborům na vašem počítači.

Jak je deaktivovat?
Pokud chcete ukládání cookies na svém počítači zakázat, můžete tak učinit. Samotné blokování cookies by mohlo mít negativní vliv na používání daných webových stránek. Chcete-li soubory cookie vypnout, musíte nakonfigurovat nastavení a konfiguraci svého internetového prohlížeče. V nabídce prohlížeče vyberte nápovědu a informace o souborech cookie a postupujte podle pokynů.

Co jsou to dočasné cookies?
Dočasné soubory cookie nebo relační soubory cookie jsou z vašeho počítače po zavření internetového prohlížeče odstraněny. S jejich pomocí webové stránky ukládají dočasná data.

Co jsou trvalé soubory cookie?
Trvalé či uložené soubory cookie zůstávají na vašem počítači i po zavření programu internetového prohlížeče. S jejich pomocí webové stránky ukládají informace, jako jsou například přihlašovací jméno a heslo, abyste se při každé návštěvě určitého místa nemuseli znovu a znovu přihlašovat.

Newsletter
Zpravodaj je e-mailová zpráva, prostřednictvím které vám zasíláme oznámení o výhodných nabídkách a akcích. Přihlášením k odběru newsletteru se jako první dozvíte informace o výhodách a získáte možnost využití příležitostných dodatečných slev.

Chcete-li se přihlásit, jednoduše zadejte svoji e-mailovou adresu na domovské stránce www.saltandchecker.hr, nebo si během prvního přihlášení zvolte, že si přejete dostávat naše reklamní sdělení.

Z databáze newsletteru se můžete kdykoli odhlásit, přičemž od té chvíle již naše sdělení dostávat nebudete.
Vaše údaje jsou chráněny a budou využívány výhradně k zasílání sdělení newsletteru.

Nákupního košíku 0 product(s)
Košík je prázdný.
Calculate Shipping